Strona główna >

Projekty unijne

Tytuł projektu:„Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "POLOX" S.C. STANISŁAW GĄTARSKI, SŁAWOMIR STEC”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Cele projektu:
Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne lata.

 

Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020
Wartość projektu : 79 524,06 zł

 

Dofinansowanie ze środków unijnych: 79 524,06 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)