Siedlisko Janczar Pstrągowa - Ośrodek jeździecki

Regulamin stadniny

Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP
i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.

 • Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Każda osoba przebywająca na terenie stadniny zobowiązana jest do przestrzegania porządku.
 • Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:

   - ochronne nakrycie głowy(kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie, (możliwe jest skorzystanie z kasków              należących do ośrodka),
   - obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę,
   - długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć (bryczesy, getry).

 • W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora.
 • Wypuszczanie koni oraz jazdy konne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.
 • W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 • Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie stadniny ośrodek nie odpowiada.
 • Należy pamiętać, aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni.
 • Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
 • Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie.
 • Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
 • Na terenie stadniny obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem.
 • Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
 • Dzieci mogą przebywać na terenie stadniny jedynie pod opieką dorosłych. Natomiast uczestnictwo osób niepełnoletnich w jazdach musi być poprzedzone podpisaniem oświadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Do stajni przychodzimy zawsze 15 minut przed ustaloną godziną jazdy. Po przydzieleniu konia należy go przygotować (wyczyścić, osiodłać) pod nadzorem instruktora.
 • Po skończonej jeździe (jeżeli jest to jazda ostatnia), należy rozsiodłać konia, umyć wędzidło, a sprzęt odłożyć w wyznaczone miejsce. Za jazdę umówioną, a nie odwołaną, klient musi zapłacić 50% ceny jazdy za zarezerwowaną godzinę.
 • Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej-płacąc za całość jazdy. Jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od jeźdżca czas jazdy nie zostaje skrócony.
 • Karnet ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 • Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora, instruktor ma prawo kazać zsiąść z konia. Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego, ile czasu siedział na koniu.
 • W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • W celu umówienia się na lekcje jazdy konnej należy kontaktować się telefonicznie z instruktorem.
 • Każda osoba umawiająca się na jazdę jednocześnie oświadcza że zapoznała się z regulaminem porządkowym Stadniny JANCZAR i w pełni go akceptuje.