Siedlisko Janczar Pstrągowa - Ośrodek jeździecki

Hipoterapia już w Janczarze

2012-09-27

 

Zapraszamy na zajęcia hipoterapii prowadzone przez wykfalifikowanego
i doświadczonego hipoterapeutę. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka. Posiadamy krytą halę – zajęcia mogą być prowadzone przez cały rok. Zajęcia trwają 30 minut.

Lekcje hipoterapii skutecznie eliminują bariery psychologiczne pacjentów. Terapia konna pobudza pozytywne motywacje, a ćwiczenia nie kojarzą się
z salą rehabilitacyjną. Dzięki obcowaniu z żywym zwierzęciem dzieci mają szansę na poprawę swojej kondycji nie tylko pod względem fizycznym.

30zł/h

Ruszamy od 1 października br. Wszelkie pytania oraz zapisy u Instruktora prowadzącego pod nr tel. 663-490-268 – ZAPRASZAMY!

 

WSKAZANIA DO HIPOTERAPII

 

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • wstawanie, chodzenie,
 • niedowłady spastyczne, wiotkie i dyskinezy (np. pourazowe),
 • dystrofie mięśniowe,
 • rozczep kręgosłupa, przepuklina oponowa, oponowo – rdzeniowa z wodogłowiem,
 • zespół Angelmana,
 • urazy czaszkowo – mózgowe
 • nieutrwalony przykurcz przywodzicieli uda
 • zespół Downa
 • autyzmy dziecięce
 • upośledzenia w stopniu lekkim i średnim
 • dzieci niewidome i głuchonieme
 • wady postawy (oprócz rozpoznania plecy płaskie, plecy wklęsłe)
 • skoliozy I stopnia (do 20 stopni wg Coba)
 • dysplazje bioder
 • stany po urazach kręgosłupa i rdzenia (poza uszkodzeniami części szyjnej)
 • przykurcze i ograniczenia ruchomości stawów
 • kręcz karku
 • wrodzone lub nabyte zniekształcenia
 • usztywnienia kończyn

 

 

PRZECIWWSKAZANIA

 

 • ciężkie upośledzenia umysłowe, skrajne autyzmy, krytyczne bunty z krzykami, niepokojem ruchowym, agresją,
 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym,
 • silne uczulenie i astma oskrzelowa,
 • utrwalony przykurcz przywodzicieli uda,
 • zwichnięte stawy biodrowe,
 • duże odleżyny, niezagojone rany,
 • dysplazje z częstymi incydentami zwichnięć,
 •  zły stan ogólny, np. skrajne wyniszczenia, np. w trakcie choroby nowotworowej,
 • duże skoliozy – II, III, IV stponia wg Coba
 • plecy płaskie, wklęsłe, szpotawość kolan,
 • ostre dystrofie mięśniowe
 • skłonność do dyskopatii, kręgozmyk
 • osteoporoza dużego stopnia, wrodzona łamliwość kości,
 • miastenie,
 • artrogrypoza ze znacznym przykurczem biodrowym,
 • bardzo ciężkie i częste stany padaczkowe,
 • hemofilia i inne skazy krwotoczne,
 • trwałe zniekształcenia dużego stopnia układu kostno – stawowego,
 • stany po złamaniach i operacjach kończyn (nie wcześniej niż miesiąc od ściągnięcia unieruchomienia – decyduje ortopeda),
 • ostre infekcje i stany gorączkowe, w tym ostre i częste infekcje dróg moczowych,
 • niestabilność szczytowo – obrotowa w Zespole Downa (decyduje ortopeda na podstawie zdjęcia RTG kręgów szyjnych C1-C2),

odklejone siatkówki oka i wzmożone ciśnienie śródgałkowe.